Log ind

Visionær faresti til løse søer

Visionær faresti til løse søer
Visionær faresti til løse søer
Visionær faresti til løse søer
Som led i et generationsskifte overtager Daniel Pedersen til februar 2015 ejerskabet af gården Brobak med et soanlæg på 2.100 søer. I alle staldafsnit er søerne løse – og i farestalden har der været løse søer siden 2011.

Et velbegrundet valg af stisystem til farestalden blev truffet ud fra norske erfaringer, som Daniel Pedersen har afprøvet i praksis. Han blev derfor inspireret til at indrette farestalden med Jydens FT30-stier, hvor soen går løs før, under og efter faring. Soen fjernes fra pattegrisene ved fravænningsvægt, og herefter går grisene i stien til de opnår en vægt på 30 kg.

"Vi oplever, at soen har det klart bedre i de løsgående systemer. Der er rig mulighed for redebygning, og soen har desuden en mere naturlig adfærd i stien.
Trivslen og velfærden blandt pattegrisene er højnet – og da grisene forbliver i stien, minimerer det risikoen for stress – og samtidig optimerer det på arbejdsprocessen i stalden.
Det betyder meget, at der er faglig og praktisk dokumentation bag løsningen, og det var årsagen til at valget faldt på en af Jydens løsninger.
Med de mangeårige erfaringer fra Norge, føler vi, at det er en stærk, men også en visionær løsning, der er skabt til vækst for os
som svineproducenter."

Daniel Pedersen

Projektsalg - din partner i stalden

At være partner i stalden kræver et stærkt samarbejde bygget på tillid. Vores mål er derfor, at levere stærke løsninger skabt til vækst for dig – og det gør vi ved at have fokus på processen både før, under og efter projektforløbet.

Komponentsalg - din direkte vej!

Med et stort og bredt produktprogram hos Jyden, får du adgang til et væld af velafprøvede og gennemudviklede komponenter til både kvæg- og svinestalde. Her finder du alt fra mindre fittings til selv store glasfibersiloer!

Jyden   |   Idomvej 2   |   DK-7570 Vemb   |   T: +45 97484099   |   F: +45 97484094   |   info@jyden.com