Log ind

Øg velfærden og opnå besparelser

Øg velfærden og opnå besparelser
Levevilkårene for danske kyllinger kan optimeres. Senest har Aarhus Universitet, Seges og Jyden samarbejdet om et projekt, der omhandler forsøg med brugen af kunstige kyllingemødre. Forsøget har resulteret i gode erfaringer, som kan bidrage positivt til både øget velfærd og energibesparel-ser. Projektet medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Projektsalg - din partner i stalden

At være partner i stalden kræver et stærkt samarbejde bygget på tillid. Vores mål er derfor, at levere stærke løsninger skabt til vækst for dig – og det gør vi ved at have fokus på processen både før, under og efter projektforløbet.

Komponentsalg - din direkte vej!

Med et stort og bredt produktprogram hos Jyden, får du adgang til et væld af velafprøvede og gennemudviklede komponenter til både kvæg- og svinestalde. Her finder du alt fra mindre fittings til selv store glasfibersiloer!

Jyden   |   Idomvej 2   |   DK-7570 Vemb   |   T: +45 97484099   |   F: +45 97484094   |   info@jyden.com