Log ind

JLF15

JLF15
JLF15
JLF15
JLF15
JLF15
JLF15
JLF15
Ekstra beskyttelse af pattegrise
JLF15 er en faresti til løsgående søer med mulighed for ekstra beskyttelse af pattegrisene i den kritiske tid omkring faring. Soens råderum begrænses i de første dage ved anvendelse af beskyttelsesbøjlerne og dermed minimeres pattegrisedødeligheden.
Når beskyttelsesbøjlerne ikke længere er nødvendige, åbnes der op for soens råderum. Dette giver optimale vilkår for pattegrisene, idet der er god plads ved yveret under diegivning.  

Praktisk løsning
JLF15 er en pladsbesparende løsning, idet den er kvadratisk og har et mindre areal end andre farestier til løsgående søer. Der kan derfor etableres flere stier på samme antal kvadratmeter til rådighed i stalden. Stien er indrettet i fiber- eller glasfiberinventar i en højde på 90 cm med undtagelse af de vægge, soen ikke kan komme i berøringskontakt. Disse har en højde på 50 cm, hvilket hjælper med at ventilere stien bedre og samtidig fordrer det en investeringsbesparelse.

God hygiejne  
JLF15 farestien har fuldspaltegulv eller en kombination af spalte- og drængulvselementer ude i stien, hvilket fordrer et rent og tørt gulv. Derudover medvirker kombinationen af fast gulv og optimeret nærmiljø i hulen, og spaltegulv ude i stien, til at pattegrisene søger hurtigt ind i hulen, og dermed mindskes risikoen for ihjellægning.
Overfladen på fiberinventaret er glat, så ophobningen af bakterier nedsættes, hvorved der sikres en nem og effektiv rengøring. Et renere staldmiljø reducerer sygdomsfrekvensen og forbedrer produktiviteten. Idet hulen er placeret ved gangen, er der reduceret smitterisiko, fordi pattegrisene kan håndteres fra gangen - uden at det er nødvendigt at gå ind i stien.

Nemt stiopsyn
Der er godt overblik over stien, og pattegrisehulen er placeret mod gangarealet. Dette tilgodeser en let og enkel adgang til hulen, så det er nemt at arbejde med pattegrisene fra gangen. I stien er der et ’friareal’ mellem farevingen og pattegrisehulen, hvilket giver adgang til pattegrisehulen og krybben uden at skulle gå ind til soen. Fibermaterialet har desuden en lys overflade, der giver et godt og lyst arbejdsmiljø.

Holdbart materialevalg
JLF15 har et unikt trugtårn, der kan samle og fiksere fire trug, når stierne er sammensat i blokke. Det giver øget stabilitet og holdbarhed i stierne – selv på plastriste. JLF15 er konstrueret i stærkt og holdbart fiber- eller glasfibermateriale med en tykkelse på kun 10 mm. Tykkelsen gør materialevalget pladsbesparende og reducerer dermed investerings-og bygningsbehovet. Trods tykkelsen er materialet meget slidstærkt og resistent mod selv hårde slag og stød, så der sikres en lang holdbarhed af stien. Der er mulighed for at smigskære fiber-/glasfibermaterialet efter gulvfald. Derved slutter inventaret tæt mod gulvet og der kan opnås besparelser i murerentreprisen idet udsparing af gulvet kan fravælges.

Projektsalg - din partner i stalden

At være partner i stalden kræver et stærkt samarbejde bygget på tillid. Vores mål er derfor, at levere stærke løsninger skabt til vækst for dig – og det gør vi ved at have fokus på processen både før, under og efter projektforløbet.

Komponentsalg - din direkte vej!

Med et stort og bredt produktprogram hos Jyden, får du adgang til et væld af velafprøvede og gennemudviklede komponenter til både kvæg- og svinestalde. Her finder du alt fra mindre fittings til selv store glasfibersiloer!

Jyden   |   Idomvej 2   |   DK-7570 Vemb   |   T: +45 97484099   |   F: +45 97484094   |   info@jyden.com