Log ind

AirCooling-anlæg

AirCooling-anlæg
AirCooling-anlæg
AirCooling-anlæg
AirCooling-anlæg
Optimalt staldklima og arbejdsmiljø
MHJ leverer højtrykskøling og overbrusning til både svine- og kvægstalde, hvilket fordrer det optimale staldklima og arbejdsmiljø for mennesker - og ikke mindst dyrene.
I praksis sænker MHJ AirCooling-anlægget temperaturen på de varmeste dage og giver samtidig miljørigtig fluebekæmpelse og holder andre insekter ude af stalden.

Stressreducerende anlæg
I svinestalde er højtrykskøling samt overbrusning af svin væsentligt stressreducerende for din besætning. Med højtrykskøling og overbrusning oplever du mindre halebid og roligere svin eksempelvis ved læsning til slagteriet.

Højtrykskøling til kvæg er særdeles effektiv ved malkerobotterne, hvor afspark ofte er et stort problem.
Her gør højtrykskøling af kvæg en stor forskel - med 100% fluefrimalkning står køerne stille og afstresset under malkningen, får tømt yveret helt og undgår derfor risiko for yverbetændelse.

Effektivt nedkølingssystem
AirCooling-anlægget består overordnet af et tredobbelt filtringssystem, en pumpe, en motor, en timer samt en bypass med temperatursikring og omløbsfunktion.
En beskyttende trykvagt stopper motoren, hvis vandtrykket
falder til ½ bar. AirCooling-anlæg giver et særdeles efftektivt resultat for støvreduktion og temperaturnedkøling.
Filtreringssystem: Det effektive filtersæt er indbygget i de blå filterhuse, som UV-beskytter mod bakterievækst.
To manometre viser, hvis filtrene eventuelt begynder at tilstoppe.
Pumpe: Pumpen sikrer mindre støj og simpel tilpasning af vandmængden.
Dyser: Dyserne er med rustfrie, syrefaste dysespidser og er desuden hver især udstyret med et filter, antidrypventil samt rustfri “svirvel”, som gør vandet turbulent inden det mikroforstøves.
Rørsystemmet: Der benyttes kun rustfrie, syrefaste rør og samlinger med stor holdbarhed og lang levetid.

Modulopbygget anlæg
Det unikke AirCooling-anlæg er modulopbygget og tilpasses nemt både store og små besætninger.

Projektsalg - din partner i stalden

At være partner i stalden kræver et stærkt samarbejde bygget på tillid. Vores mål er derfor, at levere stærke løsninger skabt til vækst for dig – og det gør vi ved at have fokus på processen både før, under og efter projektforløbet.

Komponentsalg - din direkte vej!

Med et stort og bredt produktprogram hos Jyden, får du adgang til et væld af velafprøvede og gennemudviklede komponenter til både kvæg- og svinestalde. Her finder du alt fra mindre fittings til selv store glasfibersiloer!

Jyden   |   Idomvej 2   |   DK-7570 Vemb   |   T: +45 97484099   |   F: +45 97484094   |   info@jyden.com